Địa Chỉ : 220 Gò Dầu Phường Tân Quý Quận Tân Phú Hồ Chí Minh