Thông tin chung
Hãng sản xuất LG
Kiểu kết nối Trong
Tính năng ổ DVD-ROM
Interface
• SATA
Tốc độ ghi
Tốc độ ghi của DVD-RAM 5x
Tốc độ ghi của DVD-R 8x
Tốc độ ghi của DVD+R 16x
Tốc độ ghi của CD-R 48x
Tốc độ ghi của DVD-RW 12x
Tốc độ ghi của DVD+RW 12x
Tốc độ ghi của CD-RW 40x
Thông tin khác