Cpu Q9650


So sánh

Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9650

12M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB

950,000 

Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9650

12M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB